NEDEN PROFESYONEL SİTE YÖNETİMİ?


Değişen dünya ile birlikte çok katlı binaların, sitelerin ve iş merkezlerinin çoğalması üzerine, bu alanlarda toplu ve kalabalık yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesi gündeme gelmiştir.

Profesyonel site yönetimi hizmetleri, gelişmiş ülkelerde en çok istihdam sağlayan sektörlerden biri olmasına rağmen, ülkemizde henüz bir sektör olarak kabul edilmemiş ve gerekli düzenlemeler yapılmamıştır.

Uygulamada; her yıl site sakinlerinden birileri yöneticilik görevini isteksizce üstlenmekte, mevzuatı ve işleyişi bilmeyen birçok yönetici de, hukuki ya da mali sorunlarla boğuşmaktadır.

Sorunları çözmede insan kaynağını, çağdaş araç ve gereçlerini iyi kullanmak gerekir. Aksi halde; büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.

Site ve İş merkezlerinin yönetilmeleri için her birine özel bir takım, bilgi ve beceri gerekmektedir. Bu gelişmeleri yakinen takip eden bazı firmalar, yeni yatırımlarda bulunarak bu alanda faaliyet yürütmeye başlamışlardır.

Ülkemizde faaliyet gösteren bazı site yönetim firmaları; kurumsallaşmadıkları, şeffaf ve hesap verebilir olmadıkları, güvenilir bulunmadıkları, uzman ekiple çalışmadıkları, kalitede ödün verdikleri ya da çok fazla iş alarak denetim görevlerini aksattıkları için iyi bir sınav verememişlerdir.

İşte AKBEL Site Yönetim Şirketi, alanındaki eksiklikleri ve ihtiyacı yerinde tespit ederek iddialı bir şekilde bu alanda faaliyet yürütmeye karar vermiştir. Parolamız; “insan odaklı, kaliteli hizmet” olacaktır.

AKBEL SİTE YÖNETİMİ İLE HİZMETLER NASIL YAPILACAKTIR?


Sitenizde yapılan genel kurulda yöneticiliğe AKBEL Site Yönetiminin seçilmesi durumunda ilgili kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve tarafımızla imzalanan sözleşmenin yöneticiye yüklediği görev ve sorumlulukları bir yıl süreyle şirketimiz üstlenecektir.

Diğer seçenekte ise tüm site hizmetleri, yapılan sözleşme hükümlerine göre, seçilen yönetim kurulu adına, vekâleten AKBEL tarafından yürütülecektir.

Bu durumda AKBEL Site Yönetimi, yönetim kuruluna karşı sorumludur.

YAPILACAK İŞLER


Çağdaş aidat toplama sistemi gerçekleştirilecektir.Kapı kapı aidat toplamayacaksınız. Bankalara uyumlu altyapımız bulunduğundan elden para toplamaya son verilecek, tüm aidat ve demirbaşlar banka üzerinden yapılacaktır. (Şirketimizde özel site programı Apsiyon kullanılmaktadır.)

Bununla birlikte, bankaya para yatırma imkânı olmayan ya da internet kullanamayanlar için tahsilat makbuzu ile aidat ve demirbaş toplanabilecektir. Ancak, tahsilat makbuzu ile imza karşılığı alınan aidat ve demirbaş paraları zaman geçirilmeden bankaya site hesabına yatırılacaktır. Bu yol istisnai olarak kullanılacaktır.

Personel işlemleri ve giderleri, SGK primleri, hizmet veren firmaların ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz, asansör bakım ücretleri, vs.), düzenli olarak yapılacağından dava ve cezalarla uğraşmayacaksınız.

Sitenin muhasebe kayıtlarının tutulması ve bilançoların hazırlanması özel bir programla AKBEL muhasebe elemanlarınca yapılacak, mali müşavirimizce denetlenecektir.

Sitenize ait tüm para hareketlerini, aidat ödeme çizelgesini, harcama listelerini ve sitenizle ilgili yapılan bilanço, gelir-gider dökümü ve denetleme raporlarını size ait şifreniz ile online olarak takip edebileceksiniz.

Ayrıca Web sitemizden aylık olarak, sitenizin gelir gider eşleştirmelerini görebilirsiniz. İsteyenler için site girişine ya da blok girişlerine asılacaktır.

Her site için yıllık tahmini işletme projesi, uzman ekibimizce titiz bir çalışma neticesi belirlenecek, site kat malikleri kurulunun onayına sunulacaktır. Aidat ve demirbaşlar keyfi olarak değil, işletme bütçesine göre kat malikleri tarafından ayarlanacaktır.

Olağan ya da olağanüstü kat malikleri toplantıları, karar almalar, defterlerin noter tasdik işlemleri gibi bürokratik uğraşılar firmamız tarafından yerine getirilecektir.

Avukatlık ücretleri ve masraflar borçludan tahsil edilecek, ayrıca site hesabından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca yasa gereği, zamanında ödemeyenler için de %5 faiz uygulamasına geçilecektir.

Siteyi ilgilendiren diğer işlerin yaptırılması ve takibi site adına konusunda uzman personelimizce sağlanacaktır.

Bunlar:

 • Güvenlik hizmetleri
 • Asansör bakım ve onarım hizmetleri
 • Su ve elektrik tesisatı ve onarımı
 • Ortak alan Temizliği
 • İlaçlama ve bahçe bakımı
 • Havuz bakımı
 • Bina bakım, boya ve tadilatı (isteğe bağlı)
 • Doğalgaz, hidrofor, jeneratör bakım ve onarımı
 • Site içerisindeki konutların satışı ve kiralamasının takibi (isteğe bağlı olarak)

KISMİ YÖNETİCİLİK HİZMETLERİ


Kısmi yöneticilik paketinde, site yönetici sorumluluğu, site malikleri kurulu tarafından seçilen site yönetim kuruluna aittir. Bu durumda şirketimiz, aşağıda belirtilen konularda sekretarya hizmetlerini sunacaktır.

 • İşletme projesi hazırlanarak yöneticiye sunulması
 • Gelir ve giderler düzenli olarak işletme defterine işlenmesi
 • Evrak ve faturalar dosyalanması, gerekli ödemelerin zamanında yapılmasının sağlanması
 • Aylık gelir ve gider listelerinin yöneticiye sunulması
 • Sitedeki görevlilerin idari ve SGK işlemlerinin yapılarak primlerin zamanında yatırılması
 • Borç yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri konusunda anlaşmalı avukatlar vasıtasıyla gerekli icra
 • işlemlerinin başlatılması sağlanacaktır.

SİTENİZDE VE İŞMERKEZİNİZDE YÖNETSEL SORUN VARSA
AKBEL DE VAR

Yöneticiler, kat malikleri, kiracılar; bu gelişen sektörde dürüst, çalışkan, şeffaf ve uzman bir ekiple çalışmak, sitenizde huzur içerisinde yaşamak istiyorsanız… 
Sorunlarınızın çözümü AKBEL Site Yönetimi’nde.

Biz Yönetelim Siz Rahat Edin.